გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

Основы права

მოქალაქობის მიღების პროცესში არსებული ბარიერების დაძლევის მიზნით, ორგანიზაცია „დაბრუნება მომავლისთვის“ სამშობლოში დაბრუნებულ, ან დაბრუნების მსურველ თანამემამულეებს სთავაზობს უფასო საგანმანათლებლო პროექტებს, მათ შორის საქართველოს კანონმდებლობის შემსწავლელ კურსს.
ორგანიზაციის ბენეფიციარები სამართლის საფუძვლებს შეისწავლიან ჩვენს პარტნიორ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში - ევროპის უნივერსიტეტში, სადაც მათთან იმუშავებენ უმაღლესი კვალიფიკაციის მქონე პედაგოგები.