გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

დაბრუნება

რეპატრიაციის საკითხების აქტუალიზაციის, ადვოკატირებისა და საინფორმაციო მხარდაჭერის მიზნით, ორგანიზაცია ამზადებს სატელევიზიო პროექტს „შინ მომავლისთვის“, რომელიც განთავსდება საერთო მაუწყებლის ბადეში.

სასარგებლო ბმულები