გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სამართლის საფუძვლები

მოქალაქობის მიღების პროცესში არსებული ბარიერების დაძლევის მიზნით, ორგანიზაცია „შინ მომავლისთვის“ სამშობლოში დაბრუნებულ, ან დაბრუნების მსურველ თანამემამულეებს სთავაზობს უფასო საგანმანათლებლო პროექტებს, მათ შორის საქართველოს კანონმდებლობის შემსწავლელ კურსს. ორგანიზაციის ბენეფიციარები სამართლის საფუძვლებს შეისწავლიან ჩვენს პარტნიორ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში - ევროპის უნივერსიტეტში, სადაც მათთან იმუშავებენ უმაღლესი კვალიფიკაციის მქონე პედაგოგები.