გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ქართული ენა

ბარიერების დასაძლევად, რაც სამშობლოში დაბრუნებას ახლავს თან, ორგანიზაცია „შინ მომავლისთვის“ თანამემამულეებს სთავაზობს უფასო საგანმანათლებლო პროექტებს, მათ შორის ქართული ენის შემსწავლელ კურსს. ორგანიზაციის ბენეფიციარები ქართულ ენას შეისწავლიან ჩვენს პარტნიორ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში - ევროპის უნივერსიტეტში, სადაც მათთან იმუშავებენ უმაღლესი კვალიფიკაციის მქონე პედაგოგები.