გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

TV show

რეპატრიაციის საკითხების აქტუალიზაციის, ადვოკატირებისა და საინფორმაციო მხარდაჭერის მიზნით, ორგანიზაცია ამზადებს სატელევიზიო პროექტს „დაბრუნება მომავლისთვის“, რომელიც განთავსდება საერთო მაუწყებლის ბადეში.

Useful links

Nothing Found